Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

Аз, Даниел Илиев, българин от България, събрах и написах таз историйка, и преведох от чужди писания на българските прости речи. Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род, че няма наедно събрана история за преславните деяния от първите времена на нашия род, светци и царе. Така и много пъти чужди народи ни укоряваха, че нямаме своя история, и ни даваха чужди измислени и неверни. Аз видях по много книги и истории написани много сведения за българите. Затова положих много труд за няколко години да събирам по малко от много истории, и в интернет с това намерение доста време стоях. Там намерих истории за древни българи, български царства и религии за които малко се споменава и никак не се знае. Така аз много време бях далеч от моите приятели, от което много време страдах, така и презрях своето битие - това презрях поради голямото желание, което имах. И от много време погребаните и забравени неща едва събрах заедно - написах речи и думи. Не съм учил много нито граматика, нито светски науки, но за простите българи просто и написах. Не се стараех според граматиката да нареждам речите и да намествам думите, но да събера заедно тая историйца.
И го съставих сайта в България, на Дунава. В това време България връщаше заеми на много банки и беше задлъжняла със 6 милярда евро, а страната се управляваше от чужди интереси. И имаше голям смут и несъгласие между партиите в България, а българите отиваха да живеят другаде. Затова не можах да изтърпя това и останах и намерих още сведения и писания за българите. Прибавих и завърших казаните неща в тоя сайт в полза на нашия български род, за слава и похвала на историята българска. На България подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния и животворящ нейн дух, сега и винаги и във вечни векове.

     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev