Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

   

Срещането, и то нееднократно, на имена, като
Аспарух, Заберган, Безмер сред ранговете на персийската аристокрация,
и то в района на Кавказ, позволява да се направи допускането,
че представители на българския елит имат ирански произход..

Т. Чобанов

"Българите наричат имотния богат. Във всичко се застъпвай за нуждаещия се.
И наистина богатият е бог на бедния, понеже го облагодетелствува.
Затова българите наричат имотния богат - βογατον, което значи богоподобен ."

Cecaumeni Strategicon - XI

 

# КАНАСУБИГИ – ИЗБРАН СИ ДА БЪДЕШ БОГ! - /Д.Илиев, 14.03.2009г./

# ТИТЛИ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

# ВЛАДЕТЕЛСКИ ТИТЛИ И ТРАДИЦИЯ В РАННИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВИ - Иван Танев Иванов

# КАНАСУБИГИ Е КНЯЗ, А НЕ ХАН ИЛИ КАН - К.Гербов

 
     

Copyright © 2009 Daniel Iliev