Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ!

 

ТЪРГОВИЯ!

 

СКОТОВЪДСТВО!


 

ПЧЕЛАРСТВО!

 

ВИНАРСТВО!

 

ЗАНАЯТИ!

 

ЛОВ И РИБОЛОВ! 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev