Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   
Държава на няколко хиляди години!!! Езика на Българите е оцелял!!! Българите са оставили много следи по дилгия си път! Спомни си старите Български имена! Езика на Българите е оцелял!!! Държава на няколко хиляди години!!! Уникална държавно-военна йерархия! Ще помним винаги старата бойна слава! Религията на Българите преди християнството - огнения ЗОРОАСТРИЗЪМ!!! КУКЕРИ, ЛАЗАРКИ, НЕСТИНАРИ, СУРВАКАРИ..... КОН, САБЯ, КОПИЕ, ЛЪК и БОЗДУГАН! Българските тагми и руни са буквите от Глаголицата и Кирилицата! БЯЛ ГРАД, БОЛГРАД, БАЛХ! КОРЕНИТЕ Слънчевия български календар е най-точен и стар!!! От къде идва нашия символ Лъва? От къде идват трите цвята в нашето знаме?
   

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev

 

 

 

Ancient Bulgaria is Alive! Site of the ancient and present Bulgarians, their customs, religions, countries, fortresses, language, calendar, symbols and genes!

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ENGLISH VERSION

Locations of visitors to this page