Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

   

"...Поистине, нема по-величествено от болгарин! Болгарин чрезмерно ради, оре, сее, търгуе, войнствуе, верност има, гостолюбие, страх божи, почитание. Парви болгарин не лаже, не завидуе, не денгубе, не лицемерствуе, не блудуе, за печена кокошка вярата не разминуе. Ради това аз съм болгарин и моето благородно болгарство не мя допуща да не бидам добър. "

Константин Джинот
"Повече от хиляда години този народ, за който преди последната Руско-турска война знаеха малцина, е бил покръстен в християнството. И въпреки това те си остават същите езичници, както и по-рано и напълно са запазили култа към Слънцето."
Елена Блаватска
"Буржан(България) е обширна земя на север. Денят там продължава четири часа, а нощта – двадесет часа и обратно. Жителите вярват във вярата на магите и езичниците "
Захария ал-Газвини
"Той (Симеон) имал два сина; единият се наричал Баян, а другият, който и
до ден днешен живее и здраво управлява българите, Петър.
Баян обаче чак дотам бил изучил магията,че от човек ставал веднага
на вълк и на какъвто друг звяр поискаш."
Кремонския епископ Лиутпранд за начина, по който
езическите българи се съпротивяват на официалната
християнска религия след покръстването.
"Добри Мисли, Добри Думи, Добри Дела!"
Заратушра

# КУКУРИ - НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ДРЕВНОТО ИМЕ
И ДРЕВНИЯТ ОБИЧАЙ!
- Даниел Илиев

# МАЛКА ИСТОРИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ПРОИЗХОДА НА
ПРАЗНИКА СУРВА
- Даниел Илиев

# НАРОДЪТ НА МАГОВЕТЕ - Милош Сидоров

# КРЪСТЪТ И ОГЪНЯ  - Елена Блаватска

# БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ - Йордан Иванов

# БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО - проф. М. Арнаудов,
Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, проф П. Динеков, Д.Осинин

# ЗАЩО ЛИПСВАТ СЛЕДИ ОТ АЛТАЙСКИЯ БОГ НА НЕБЕТО ТАНГРА (ТЕНГРИ) СРЕД БЪЛГАРИТЕ? - Иван Танев Иванов

# РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ  

# ВЪРХУ ПРАБЪЛГАРСКАТА РЕЛИГИЯ  - Иван Танев Иванов

# ПРОИЗХОДЪТ НА КОЛЕДА И ВЕЛИКДЕН - Christian Churches of God


     

Copyright © 2009 Daniel Iliev