Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

   

"Българите са били неустрашими ездачи, които са се чувствали най-добре на техните коне. При първата атака те засипвали врага с точно насочваните си стрели, за да използват при сблъсъка копията си. Ако след това се стигнело до ръкопашен бой, те хващали бойния чук, брадвата с форма на чук или боздугана, който те заели да въртят със страховита мощ...”

проф. Фрицлер
"Въоръжени са с ризници, мечове, лъкове и дълги копия, така че повечето носят двойно въоръжение. На раменете си носят копията, а лъковете държат в ръцете си, като си служат и с едните и с другите според случая, който им се предостави. Въоръжени са не само те, но и предните части на конете на знатните са покрити с желязо или плъст. Те грижливо се обучават да хвърлят стрели, яздейки на кон."
Псевдо-Маврикий (VІ в.)
за въоражението на българите


КОН, САБЯ, КОПИЕ, ЛЪК,
ТОПОР, БОЗДУГАН!


 
     

Copyright © 2009 Daniel Iliev