Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

"Всеки опит за намеса във вековния спор за произхода на прабългарите неминуемо заплашва своя автор да повтори отдавна известни факти и становища. Изказани са като че ли всички възможни теории, написани са критики на повечето от тях. Писмените източници, въз основа на които досега е бил поставян проблемът, са многократно изследвани и коментирани .
Рашо Рашев
„При този цар Константин дойдоха българите през река Дунав. Многочислени, дори безбройни, те (българите) изпълниха цялата земя до Драч, тъй-като българите, и персите, и влъхвите са едно и също нещо, и всички те са на тази земя пришълци.”
Руски летопис от 1627 г.

# ПО АНТРОПОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ И КУЛТУРА БЪЛГАРИТЕ ПРИЛИЧАТ НА
ДРЕВНИТЕ ИРАНОЕЗИЧНИ НАРОДИ, А НЕ НА ТЮРКСКИТЕ
- Татяна Харизанова

# ЗА ПРОИЗХОДА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ - Рашо Рашев

# ОРИЕНТАЛИСТИКА И ПРАБЪЛГАРИСТИКА - Цветанка Тафраджийска

# TEMPORA INCOGNITA НА РАННАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ - Атанас Стаматов

# КОЛКО НАРОДА ПОКРЪСТВА БОРИС - Никола Църцаров

# ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ - Д-р Живко Войников

# БЪЛГАРИТЕ ГЕНЕТИЧНО СА (ПРА)БЪЛГАРИ!!! - по данни от Family Tree DNA Project

# ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ - Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

# СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ - Паисий Хилендарски

# ПИСЬМЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БУЛГАРАХ IV – VII ВВ. В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИМ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ - В. Т. Сиротенко

# ОБЩ ПРОИЗХОД НА БАВАРЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ - Проф. Фрицлер

# ГЕНЕТИЧНИЯТ АНАЛИЗ В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД НА ДРЕВНИТЕ И  НАСТОЯЩИ БЪЛГАРИ - http://protobulgarians.com

# БЪЛГАРИТЕ - ПОТОМЦИ НА ЦАРСТВЕНИТЕ СКИТИ И САРМАТИ - Д. П. Даскалов, 1913

# В СПОРА СЕ РАЖДА ИСТИНАТА - Д.Илиев

 

 

 

 

Македонците също Иранци!

 

 

     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev