Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

Авитохолъ житъ лет 300, род ему Дуло, а лет ему диломъ твирем.
Ирникъ житъ лет 150, род ему Дуло, а лет ему дилом тверимь.
Гостунъ наместникь сьï два лета, род ему Ерми, а лет ему дохсъ твиремь.
Курт 60 лет дръжа, род ему Дуло, а лет ему шегоръ вечемь.
Безмеръ 3 лет, род ему Дуло, а лет ему шегоръ вечемь.

Сii 5 кнъз дръжаше кнъженïе обону страну Дуная. летъ 515 остриженами главами.
И потом пріиде на страну Дуная. Исперих кнъз тожде и досега.

Есперих кнъз 61 лет, род Дуло, а лет ему верени алем.
Тервел 21 лет, род ему Дуло, а лет ему текучитем твирем.
......

 

# НОВА ГОДИНА И ДВАНАДЕСЕТГОДИШНИЯ  ЖИВОТИНСКИ КАЛЕНДАР НА ПРАБЪЛГАРИТЕ - Даниел Илиев


 

# КАЛЕНДАРЪТ НА АРМЕЛИН ОТ 1888 ГОДИНА И НЕГОВОТО БЪЛГАРСКО КОПИЕ - Даниел Илиев

# СТАРИТЕ ИРАНСКИ КАЛЕНДАРИ - проф. Х.Такизадех

# ПРАБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР – ОПИТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ. БОГОМИЛСКИ КАЛЕНДАРНИ ТЕРМИНИ. НЯКОИ ПАРАЛЕЛИ НА КАЛЕНДАРНАТА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ОБРЯДНОСТ - Д-р Живко Г. Войников, Иван  Г. Войников

# ВЪРХУ СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР - Петър Добрев

# АСТРОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПРАБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР - Марина Загорчева

# ЗИМНОТО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ И СЛЪНЧЕВИТЕ МИТОВЕ - Ирена.Захариева

 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev