Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

   

Древният български е бил език от иранското езиково семейство. Неговото влияние върху оформянето на днешния славяно-български език изпъква силно в звуковия състав, словните форми, строежа на изречението и словното богатство, колкото и малко да им се иска това на “двестапроцентовите славяни” сред българите.

проф. Фрицлер
“Старобългарският език е станал културен език на всички православни славяни. Той е първият държавен литературен език в Средновековна Европа дълго преди възникването на европейските литературни езици - немски, френски, италиански, английски, руски”
проф. д-р Ото Кронщайнер
Няма друг пример на езикови групи от голямото индоевропейско езиково семейство, както тези на славянските и иранските езици, които да са териториално разделени и в същото време толкова близки помежду си. Съдбата на кимери, скити и сармати от една страна и протославяни от друга е пример за неунищожимост на големите народи и тяхната трансформация от един в друг.
И.Т.Иванов
“Най-древната история на всеки народ е скрита в неговия език”
акад. А. Френ

 

 

# ПРАБЪЛГАРСКИЯТ, СЛАВЯНСКИТЕ И СКИТО-САРМАТСКИТЕ ЕЗИЦИ,  И ОБЩИЯТ ИМ ИНДО-ИРАНСКИ ИЛИ АРИЙСКИ ПРОИЗХОД! - Даниел Илиев

# БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК - СЪВРЕМЕННИЯТ ЕЗИК НА ПОТОМЦИТЕ НА АСПАРУХОВИТЕ БЪЛГАРИ - Елена Русева-Стойкова

# НЯКОЙ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК - Д-р Живко Войников

# ЕЗИКОВИ СЛЕДИ ОТ ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ - Д-р Живко Войников

# СКИТО-САРМАТСКИ РЕЧНИК (по В. И. Абаев) - Иван Танев Иванов

# ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ИСТОРИЯТА И ЕЗИКА НА САРМАТИТЕ - Янош Хармата

# СХОДНИ ДУМИ И СТАРИННИ ТЕРМИНИ В БЪЛГАРСКИ И ХИНДИ - ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ - Я.Й.Шопов,  Т. Ялъмов, С. Шопова, Л.Т. Цанков

# ИРАНСКИТЕ И СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ: ИСТОРИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ - Д. И. Еделман

# РУСКО-БУЛГАРСКИ РЕЧНИК - Р. Кадиров

 
     

Copyright © 2009 Daniel Iliev