Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

   
"Най-изпъкващият белег в същността на българския народ е била неговата боеготовност и боеспособност. По сила и смелост те нямали равни на себе си."
проф. Фрицлер

“Дори и слънцето да би изчезнало, никога не бих казал, че стрелците на скитите
са по-силни от ромейските копия.
Повалете, се дървета! Срутете се, мрачни скали! Грозни планини, пропаднете!
Тук лъвът се изплаши от сърните.
Слънце, скрий под земята златоблестящата си колесница, събуди духовете на великите императори и страшната вест им кажи: Дунава грабна венеца на Рим.
Стрелците на скитите се оказаха по-силни от ромейските копия!”

„За претърпяното поражение в Българската клисура.“
Йоан Геометър
"Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал. Народ у който този е придобивал титли, който е купувал благородството с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои."
Хронистът Енодий за древните българи.

 

# АСПАРУХ - ПРЕДВОДИТЕЛЯТ НА КОННИЦАТА НА
ЧЕТИРИТЕ ОНГЪЛА
- Д.Илиев

# ДЕВТАШЛАРИТЕ – ПРАБЪЛГАРСКИ ШАХМАТНИ ВОЕННИ ТРЕНИРОВЪЧНИ БАЗИ - Д.Илиев

# БЪЛГАРСКАТА БОЙНА ТАКТИКА

# ОВЧАТА БИТКА ПРЕЗ 1223г.

# ВОЕННАТА ТАКТИКА НА БЪЛГАРИТЕ VІІ–ІХ В. - Живко Жеков

# ТЕРВЕЛ СПАСИТЕЛЯ НА ЕВРОПА 717г.

# РАЗГРОМЪТ НА КРЪСТОНОСЦИТЕ 1205г.

# ПРОИЗХОДЪТ НА ШАХМАТА - Jean-Louis Cazaux

 

     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev