Ако не знаем каква България сме имали, никога няма да разберем каква България можем да имаме!